Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Wykaz podmiotów świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Gruta

facf48eaf13b63a3c2df0f7df708a9a6

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY GRUTA INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ W DNIU 20.09.2017 r., TJ. ŚRODA NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE Z FRAKCJI SZKŁO SEKTORA II ORAZ SEKTORA III.

PRZEWIDYWANY ODBIÓR NASTĄPI DNIA 21.09.2017 r.

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA, DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU

Tradycja «ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań itp. właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie; też: ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań» /Definicja ze słownika języka polskiego./

Europejskie Dni Dziedzictwa to czas, kiedy zatrzymujemy się na chwilę i pielęgnujemy nasze regionalne tradycje. W Europie od 1991 roku a Polsce od 1993 roku, we wrześniowe weekendy poznajemy historię i tradycje naszego regionu.

EDD uświadamiają nam w jak pięknym miejscu mieszkamy.

Tegoroczny temat przewodni EDD to: „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Pojęcie słowa krajobraz ewaluowało wraz z rozwojem człowieka. Dziś zaczynamy zwracać większą uwagę na charakter zabudowy tworzący naszą wieś, na estetykę reklam, dizajn przedmiotów codziennego użytku.

Szesnastego września organizatorzy Gminnych EDD 2017, zaprezentowali mieszkańcom Gruty i zaproszonym gościom piękno pod kilkoma postaciami. Po raz czwarty wędkarze odpoczywali w ciszy słonecznego poranka łowiąc ryby. Następnie spotkaliśmy się w gruckim kościele pw. Wniebowzięcia NMP na mszy św. odprawionej w języku łacińskim z piękną oprawą muzyczną grudziądzkiego chóru „Kolegiata” pod dyrekcją Marka Mateckiego. Po mszy udaliśmy się na plażę nad Jeziorem Dużym w Grucie. Tu uczestników EDD powitała przygotowana przez członków Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych /http://www.golebie-chelmza.pl// wystawa zwierząt. Podziwialiśmy wspaniałe, często nieznane najmłodszym perliczki, indyki, kaczki, gęsi, króliki oraz przepiękne gołębie. Hodowcy cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania najmłodszych. Krajobraz, który nas otacza to również różnorodne lasy. O bogatej leśnej faunie i florze opowiadali zainteresowanym pracownicy Nadleśnictwa Jamy. Panie z Gruty przygotowały dla gości wspaniały poczęstunek /zdrową zupę rybną i pyszne ciasta do kawy/. Bibliotekarki z GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie poprowadziły blok gier i zabaw. Dzięki hojności sponsorów, dzieci biorące udział w konkursach otrzymywały różnorodne nagrody.

W IV zawodach o puchar Wójta Gminy Gruty pierwszy raz udział wzięli młodzi wędkarze. Przechodni puchar w tym roku wygrał Tomasz Kędzior. Dzięki ludziom dobrej woli, każdy wędkarz biorący udział w zawodach wędkarskich, otrzymał w tym roku nagrodę.

Po raz czwarty wspólnie zorganizowaliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa, podziwialiśmy otaczające nas piękno i wspólnie się bawiliśmy na plaży nad Jeziorem Dużym w Grucie.

Organizatorzy bardzo dziękują ludziom dobrej woli za pomoc w zorganizowaniu EDD.

EDD 2017 zorganizowali:

 Wójt Gminy Gruta, Sołectwo Gruta, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, Międzygminne Stowarzyszenie Samorządowe – MPS, Gminne Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Nadleśnictwo Jamy, Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych, OSP Gruta.

Uwaga! Silny wiatr!

silny_wiatr_ostrzerzenieZjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – subregion północno-zachodni

Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.09.2017 do godz. 03:00 dnia 14.09.2017

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,

z porywami do 75 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacjitransformatorowych:

12.09.2017r. w godz. 0800-1400 Orle 1 obw. 200 i 300

13.09.2017r. w godz. 0800-1400 Orle 1 obw. 400

14.09.2017r. w godz. 0900-1300 Mełno 5

15.09.2017r. w godz. 0900-1300 Słup 2

20.09.2017r. w godz. 0900-1300 Gruta 17

25.09.2017r. w godz. 1300-1700 Annowo 2 obw. 100