Spotkanie z kulturą żydowską

 

spotkaniezkulturazydowska

 

Mój ojciec był dobrym człowiekiem

 

To jakże ważne i interesując spotkanie odbyło się 20 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Grucie. Nadano mu tytuł Mój ojciec był dobrym człowiekiem, ponieważ jest historia rodziny Adolfa i Otylii Dmetreckich uhonorowanych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za bezinteresowną pomoc niesioną Żydom w czasie II wojny światowej.

O losach Adolfa i Otylii opowiedziała młodzieży córka Janina Dmetrecka, mieszkająca w Łodzi.

To na jej podstawie powstała opowieść graficzna, którą między innymi zaprezentowano na spotkaniu. Zdjęcia wykonane zostały na terenie Gruty, Dąbrówki Królewskiej, Rulewa, Torunia i Mełna.

Wieczór podzieliliśmy na trzy części. Uważaliśmy, że nie można sprowadzać historii Żydów tylko Szoa, stąd literatura, zdjęcia, artefakty z Muzeum Stutthof w Sztutowie – rysunki, pierścionki.

Gdańską Gminę Żydowską reprezentowali Michał Rucki (wiceprzewodniczący) i Jakub Skrzypczak. Opowiedzieli o księgach w kulturze żydowskiej (Tora, Talmud, Miszna), pokazali księgi, odpowiadali na pytania gości.

Komiks, opowieść graficzną, w imieniu pomysłodawców i realizatorów tego ambitnego projektu zaprezentowały: Adrianna Brzyska, Wiktoria Pieniek i Kamila Wesołowska.

Opowieść ta pokazała życie na Kresach, które zmieniła II wojna światowa i postawę Dmetreckich, którzy bezinteresownie pomagali swoim żydowskim znajomym.

Trzecia, ostatnia część to opowieść dyrektora Muzeum w Sztutowie – Piotra Tarnowskiego i dr Danuty Drywy o losach więźniów narodowości żydowskiej w Sztutowie.

Po tej części podziękowaliśmy tym, którzy nas wspierali i nam pomagali. Wręczyliśmy im  podziękowania i opowieść w wersji papierowej. Otrzymała je między innymi wójt Halina Kowalkowska, za okazaną pomoc w wydrukowaniu opowieści. Prowadząca samorząd zabierając głos podkreśliła, że zawsze będzie pomagać przy tak ambitnych i ważnych projektach.

Na zakończenie była modlitwa o pokój, którą wspólnie odmówili ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski oraz przedstawiciel Gdańskiej Gminy Żydowskiej – Jakub Skrzypczak.

Po spotkaniu była kawa, ciastko i rozmowy oraz dyskusje z pracownikami muzeum i członkami Gdańskiej Gminy Żydowskiej.

T. Piwowarski. Foto: RAS

Strażacy edukują

17 marca w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie odbyło się spotkanie uczniów ze strażakami, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej „Nie dla czadu”.

Podczas zajęć, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad zapobiegania zatruciom dwutlenkiem węgla. Uczestniczyli także w pokazie udzielania poszkodowanym pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie strażacy z OSP w Grucie zaprezentowali sprzęt ratowniczy, jakim posługują się strażacy podczas akcji ratowniczych.

Nauczyciel i dzieci serdecznie dziękują księdzu Kamilowi Pańkowiec i Maciejowi Osmańskiemu za przeprowadzenie spotkania.

 

AB

Dla Ciebie Przedsiębiorco

6krokow-logoPortal 6krokow.pl jest serwisem komplementarnym dla mikroporady.pl

Został on stworzony dla wszystkich osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zawiera on różnorodne poradniki oraz wartościowe informacje z zakresu prawa, marketingu i ekonomii – wprowadzając tym samym swoich czytelników do świata świadomego biznesu.
W jasny, czytelny i prosty sposób staramy się tłumaczyć zawiłości prowadzenia własnej firmy.

Nasz serwis powstał w celu:

  • wsparcia rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w szczególności gminach takich jak Państwa,
  • promocji przedsiębiorczości wśród osób młodych i bezrobotnych,
  • podnoszenia świadomości biznesowej osób chcących założyć własną firmę,
  • dostarczania praktycznych porad dotyczących prowadzenia własnej firmy,
  • udostępnienia niezbędnych narzędzi do prowadzenia firmy np. wzorów dokumentów, narzędzi marketingowych wspierających planowanie oraz prowadzenie firmy.

Propozycja współpracy

Celem każdej gminy jest dbanie o rozwój i dobro jej mieszkańców.

Jednym z podstawowych sposobów realizacji tego zadania jest wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy poprzez przyciąganie inwestorów oraz zachęcanie mieszkańców do podejmowania własnej aktywności gospodarczej (w szczególności przez osoby młode i bezrobotne).

Dla wielu osób przeszkodą w rozpoczęciu własnej działalności jest brak wiedzy, jak założyć firmę oraz z czym wiąże się jej prowadzenie.
Nasz serwis zdecydowanie wsparłby Państwa działania aktywizacyjne oraz przyczynił się do podniesienia wiedzy przyszłych przedsiębiorców.

Harmonogram zebrań wiejskich

 

Lp.

 

Sołectwo

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce

1 Annowo 13.03.2017

 

19.00 Świetlica wiejska
2 Boguszewo 30.03.2017

 

17.00 Remiza OSP
3 Dąbrówka Król. 24.03.2017

 

19.00 Szkoła Podstawowa
4 Gołębiewko 15.03.2017

 

10.00 Świetlica RSP
5 Gruta 04.04.2017

 

11.00 Sala narad U.G
6 Jasiewo 29.03.2017

 

17.00 Świetlica wiejska
7 Kitnowo 15.03.2017

 

12.00 Świetlica wiejska
8 Mełno Cukrownia 22.03.2017

 

17.30 Świetlica wiejska
9 Mełno ZZD 28.03.2017

 

17.30 Świetlica wiejska
10 Nicwałd 23.03.2017

 

17.30 Świetlica wiejska
11 Okonin 20.03.2017

 

16.00 Świetlica wiejska
12 Orle 14.03.2017

 

11.00 Świetlica wiejska
13 Plemięta 27.03.2017

 

17.00 Świetlica wiejska
14 Pokrzywno 23.03.2017

 

19.00 Świetlica wiejska
15 Słup 31.03.2017

 

18.00 Świetlica wiejska
16 Wiktorowo 13.03.2017

 

11.00 Świetlica wiejska
17 Salno 24.03.2017

 

17.00

Świetlica wiejska

Mamy laureatów w powiecie

Konkurs Recytatorski Złote Usta `2017

zlote_usta_konkurs

16 marca w Łasinie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Złote Usta. Udział w nim wzięły 84 osoby, od przedszkolaków po gimnazjalistów. Przesłuchania trwały od godziny 9 do 14. Jury pod przewodnictwem Ewy Paszkowskiej nagrodziło również naszych recytatorów.

I tak w grupie najmłodszych (przedszkolacy i uczniowie zerówek) Zofia Kwiatkowska z Przedszkola Samorządowego w Mełnie zajęła 4 miejsce, tym samym znalazła się w gronie najlepiej deklamujących.

Spory sukces – I MIEJSCE – odniósł Nikodem Worytko ze Szkoły Podstawowej w Grucie, jury w czwartej kategorii wiekowej dało mu najwyższe noty.

W tej samej grupie bardzo dobrze wypadła Alina Rafalska ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie.

Dodajmy, że w Konkursie startowali uczniowie wszystkich gmin powiatu grudziądzkiego.

Brawo nasi recytatorzy! Gratulujemy!

PS Na zdjęciu finaliści (bez gimnazjalistów) gminnych eliminacjach w Grucie. Zapewne wymienieni wyżej laureaci odnajdą siebie bez trudu.

RAS

Ważne spotkanie

wiktor_kulerskiWiktor Kulerski (ur. 20 marca 1865 w Grucie, zm. 18 września 1935 w Owczarkach koło Grudziądza) – polski działacz społeczno-polityczny, dziennikarz i wydawca, senator II i III kadencji.

Rozbudzona potrzeba pisania skierowała Kulerskiego w stronę dziennikarstwa. Zdecydował się na założenie polskiej gazety z siedzibą w Grudziądzu. Pierwszy numer Gazety Grudziądzkiej wyszedł w 1894 r. Powstanie gazety szło w parze z otwarciem Zakładów Graficznych jego imienia, które poza wymienioną gazetą i jej dodatkami, wydawały inne tytuły prasowe oraz książki i broszury. Przy wydawnictwie powstała także Księgarnia Wysyłkowa Gazety Grudziądzkiej, która zajmowała się rozpowszechnianiem czasopism i periodyków.
Poza pracą dziennikarską i wydawniczą Kulerski był aktywnym działaczem społecznym i politycznym.

W przeddzień kolejnej rocznicy urodzin W. Kulerskiego, Celestyna Cichocka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, zorganizowała spotkanie z panią Karolą Skowrońską z Grudziądza, wieloletnią dyrektor Biblioteki Miejskiej. Patronatem honorowym to ważne spotkanie objęła wójt Halina Kowalkowska.

Skowrońska wiele lat swojej pracy zawodowej poświęciła w szerokim znaczeniu W. Kulerskiemu. Dzięki niej książnica w Grudziądzu w sposób wręcz niewiarygodny powiększyła zbiory wszelkich pism publikowanych przez tego wydawcę.

Warto dodać, że biblioteki w Grudziądzu i Grucie noszą imię Wiktora Kulerskiego.

Obecni na spotkaniu radni, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz gimnazjaliści z wielką uwagą słuchali ciekawej prelekcji K. Skowrońskiej, erudytki i purystki.

– Urodzony w Grucie Wiktor Kulerski jest chlubą nie tylko tej gminy, ale całego Pomorza. Ten człowiek dokonał rzeczy niebywałych. Wydawana przez niego Gazeta Grudziądzka miała jeden z największych nakładów w Europie i docierała na inne kontynenty – perorowała pani Karola.

 To było ważne spotkanie. Zainteresowanych W. Kulerskim zapraszamy na strony internetowe, gdzie jest wiele informacji o człowieku urodzonym w Grucie.

                                                                       Zdjęcie W. Kulerskiego – archiwum.

                                                                       Tekst/foto: RAS

Informacja ws. funkcjonowania instytucji publicznych

biznes_gov_plSzanowni Przedsiębiorcy,

Ministerstwo rozwoju, realizując strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości stanowionego prawa i jego stosowania, zwiększenia efektywności funkcjonowania instytucji publicznych, a także większego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych z przedsiębiorcami.

Jednym z podjętych przez Ministerstwo Rozwoju działań w zakresie realizacji założeń Strategii, jest prowadzenie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców – biznes.gov.pl, stworzonego w oparciu o zapisy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zadaniem tego Portalu jest przede wszystkim wsparcie i pomoc dla przedsiębiorców przy rejestracji i prowadzeniu biznesu dla przedsiębiorców przy realizacji i prowadzeniu biznesu w Polsce. Serwis w sposób prosty i przystępny prezentuje informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, jak również umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych w sposób elektroniczny.

Planowana zmiana godzin funkcjonowania UP Mełno

Region Sieci w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 marca 2017 roku zostają zmienione godziny pracy Urzędu Pocztowego Mełno.

UP Mełno będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:30 do 15:00, w piątki od 12:30 do 20:00, w soboty UP będzie nieczynny.

Planowane wyłączenie prądu

Energa operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowej 

15.03.2017r. w godz. 0800-1100 Nicwałd 6